מבוא

. 186 § בפרק ו לעיל הצבענו על שתי מסקנות העולות מן הדיון בסייגי הצדק ותום הלב : א . סייג הצדק חל רק על ביטול בעקבות הפרה לא יסודית , על פי סעיף 7 ( ב ) לחוק החוזים ( תרופות . ( ב . סייג תום הלב חל הן על ביטול בעקבות הפרה יסודית , על פי סעיף ) 7 א ) לחוק , והן על ביטול בעקבות הפרה לא יסודית , על פי סעיף ) 7 ב ) לחוק . בעקבות מסקנות עקרוניות אלה נבחן את יישומם של סייגי הצדק ותום הלב בסיטואציות טיפוסיות בעלות עניין .  אל הספר
רמות