כפיפות הביטול בעקבות הפרה יסודית לסייג תום־הלב

. 182 § נעסוק תחילה בכפיפותה של הזכות לביטול בעקבות ההפרה היסודית לסייג תום הלב , אף כי חלק ניכר מן השיקולים משותף גם לעיסוק בהפרה הלא יסודית . סעיף 39 לחוק החוזים ( חלק כללי ) חל על זכויות ה"נובעות . "מחוזה בשאלה , אם זכות הביטול הינה זכות חוזית , עסקנו בהרחבה בפרק ב לחיבור זה . מסקנתנו היתה , כי זכות הביטול נובעת מן הדין , ולא מן החוזה . אם מסקנה זו נכונה , אין לגרוס תחולה ישירד ; של סעיף 39 על הזכות לביטול . אולם , כפי שציינו בדיון הנזכר , עמדת הפסיקה בנושא זה שונה . במספר החלטות עסק בית המשפט , בהערות תמציתיות , בשאלה , אם זכות הביטול כפופה לסייג תום הלב : ( 1 ) אומר השופט חי כהן , בעניין גולן נ' פרקש : ... " שזאת לדעת , שבקיום חוזה יש לנהוג בתום לב - והוא הדין לגבי שימוש בזכות הנובעת מחוזה ( סעיף 39 לחוק החוזים ( חלק כללי , ( 973-ג"תשל ו . ( זכות הנובעת מחוזה - אף זכות הביטול במשמע " . השופטת בן פורת קובעת , לעומת זאת : " אם ההפרה היא יסודית קמה זכות הביטול על אתר ( מכח סעיף ) 7 א ) ( שם . (( וכבר מכאן אתה למד , למיטב הבנתי , שאין בין זכות ביטול זו לבין סעיף 39 הנ"ל ולא כלום " . ה...  אל הספר
רמות