היסודיות המוסכמת

. 159 § יסודיות ההפרה יכול שתנבע מהסכמת הצדדים . לשם כך לא מוטל על הצדדים לנקוט במינוח של סעיף 6 דווקא , דהיינו לקבוע שההפרה תיחשב להפרה שאדם סביר לא היה מתקשר בחוזה אילו חזה אותה . " כך נפסק , למשל , כי קביעה שלפיה מועדי הביצוע הם מ"אושיות החוזה" די בה ללמד על ההסכמה ליסודיות . " 16 האם תיתכן הסכמה משתמעת ליסודיות ? בעניין מרגליות י נקבע , כי יש צורך שהכוונה תעלה בבירור מלשון התניה ; בעניין שלום נ' מוטה " מרחיק השופט שמגר וסובר , שלמעשה לא ניתן להסיק יסודיות מוסכמת , אלא היא חייבת להיקבע במפורש . השופט שמגר אינו שולל רק הסכמה מכללא כמקור ליסודיות המוסכמת , אלא שולל גם הגעה לתוצאה זו בדרך של "מסקנה נגזרת , הנולדת מן הפרשנות של החוזה " . יסודיות מוסכמת מחייבת סיכום "באופן ברור " 8 / 'וגלוי השופט שמגר מניח , כי הכלים המשפטיים שיופעלו לצורך ההכרעה הפרשנית זהים ממילא לאלה הקבועים בסעיף 6 כמבחנים ליסודיות 111 ה"פ 4418 / 75 מזרחי נ' בלף , פ"מ תשל"ה , 437 ( 2 ) נ ; 44 כן ראה קציר . לעיל הערה , 25 בע 112 . 98 ראה גם פורת , לעיל הערה , 99 בעי 113 . 371 סעיף ) 25 ב ) לחוק החוזים ( חל ק כללי . (...  אל הספר
רמות