סוגי ההפרות

מבוא . 138 § כידוע , מבחין הדין שלנו בין הפרה ממשית , המתרחשת עם ביצוע ההפרה בפועל , לבין הפרה צפויה . זו וגם זו עשויות להצמיח זכות לביטול החוזה . חתך מבחין זה מתייחס איפוא לשאלת המועד שבו צומחת עילת הביטול . החתך הרלוונטי השני הוא ההבחנה בין הפרה יסודית ללא יסודית . חתך זה מתייחס לחומרת ההפרה , דהיינו לשאלה , כיצר צומחת עילת הביטול . ההבחנה בין הפרה ממשית להפרה צפויה רלוונטית לעיסוק בכל הסעדים ; ההבחנה בין ההפרה היסודית להפרה הלא יסודית רלוונטית רק לעניין סעד הביטול " . המבססת את ההכרעה על השאלה , על איזה צד מוטל הסיכון לאירוע ; ראה : 32 . Contracts ( St . Paul , 3 rd ed ., 1987 ) 566 et seq . c . Perillo בדרך כלל , ביכולתו של הנתבע לסלק את צו העיקול על ידי תשלום התביעה . האם יש לומר , לאור זה , כי גם כאשר אין על ב החובה לבצע תשלום ל ג , נמנע הקיום מסיבה התלויה ב ב ? לא היינו נוטים לגרסה "פורמליסטית" זו . 33 אלא אם כן , כמובן , ייחסו הצדדים נפקות וולונטרית להבחנה זו , כגון לעניין פיצויים מוסכמים . ראה פסקה 150 להלן . נבחן עתה שני חתכים אלה . עיקר הדגש יושם , כאמור , בהיבטים הנוגעים בז...  אל הספר
רמות