מעשה ההפרה

. 1325 כמוזכר , הפרה מוגדרת כ"מעשה או מחדל בניגוד . "לחוזה הגדרת ההפרה אינה מושלמת . טול מקרה שבו מספק צד לחוזה , במסגרתו , ערובה ( warranty ) ביחס למצב דברים נתון . כאשר מצב דברים זה מסתבר כבלתי נכון , האם לפנינו מעשה או מחדל בניגוד לחוזה ? היכן כאן המעשה או המחדל ? עיסוקנו עתה אינו במצג הטרום חוזי , העשוי לגרור זכות לביטול מכוח הוראות הטעות וההטעיה שבחוק החוזים ( חלק כללי . ( ואומנם , בדרך כלל יהיה ניתן להצביע על כך , שהערובה הוצגה גם טרם הכריתה . אף שיש להבחין חדות בין ערובה המופיעה בחוזה לבין מצג טרום חוזי , הרי לכאורה , אין מניעה שהערובה , אשר הוצגה גם טרם הכריתה , תניב בה בעת גם תוצאות מכוח דיני המשא ומתן . 1 סעיף 1 ( א ) לחוק החוזים ( תרופות 2 . ( כגון ביחס לקיום רשיון לעסק , היתר בנייה וכיו"ב . j אף אם מדובר בפרק זמן אינפיניטיסימלי טרם הכריתה . 4 ראה העולה מגי שלו דיני חוזים ( תשץ ) . 224 עם זאת , ייתקל הטוען לעילה על פי פרק ב לחוק החוזים בקושי ענייני ביישום העילה . אם הערובה נכללה בחוזה , האם ניתן לומר על המסתמך עליה שהוא התקשר "עקב" המצג הטרום חוזי , או שמא רק עקב הכללת הערוב...  אל הספר
רמות