מבוא

עיסוקנו המרכזי בחיבור זה הוא שרטוט דמותה של הזכות לביטול , הצומחת בעקבות ההפרה . עם זאת לא יהיה דיוננו שלם אם לא נבחן את התשתית לצמיחתה של הזכות , דהיינו , את יסודותיה של העילה לביטול : ההפרה ותכונותיה הרלוונטיות לעניין תקומת הזכות לביטול . בשער זה נסקור אם כן שני נושאים : א . מהי הפרה ? ב . סוגיה השונים של ההפרה : ההפרה היסודית והלא יסודית ; ההפרה הצפויה . סקירת הדין הקיים תיעשה בתמצית ודגש יושם בהיבטים מסופקים של הדין או בנושאים המצויים עדיין בתהליך של התגבשות . התווייתם של מושגי ההפרה והסדר ההפרה הצפויה הם נושאים שאינם מיוחדים לסעד הביטול דווקא ; על כן לא נרחיב בעניינים אלה , אך ננסה להדגיש את ההשלכות הנודעות להתוויה כאמור על שאלת הביטול .  אל הספר
רמות