סיכום

. 131 § נוכל לסכם את דיוננו כך : א . בשיטתנו מופעל סעד הביטול באופן עצמי . ב . יעילותו של הסעד העצמי בדין הישראלי לוקה , לאור הכפפתה של זכות הביטול להפעלה רחבה של שיקול דעת שיפוטי ביחס לחוקיות שבנקיטת האקט . שיקול דעת רחב הולם שיטה המתנה ביטול בהכרעה שיפוטית , אך משבשת סדרים כאשר מדובר בהפעלה של זכות באופן עצמי . ג . למרות חסרונות הגישה המעניקה זכות ביטול בדרך של סעד עצמי , עדיפה גישה זו , ביסודו של דבר , כפוף לסילוק הליקויים שתוארו , על פני שיטה המתנה את תקפות הביטול בצו שיפוטי . הדרישה להחלטה שיפוטית כתנאי לביטול מאפשרת אומנם הענקת שיקול דעת רחב ביותר לבית המשפט לעשיית צדק על פי נסיבות כל מקרה , אך המחיר של יתרון זה כבד מדי . המחיר מתבטא בהיעדר פתרון הולם במקרים שבהם הצורך בביטול דחוף , . Treitel , ibid , at p . 115 ; Nicholas , supra note 44 , at p . 240 46 . Treitel , ibid 45 . p . 114 B . Nicholas French Law of Contract ( London , 1982 ) 239-240 ; Treitel , ibid , at 44 . Comparative Law ) , supra note 32 , at p . 114 , pa . 148 Treitel Remedies f or Breach of Contract ( Internati...  אל הספר
רמות