הביטול כסעד עצמי - התייחסות השוואתית

. 125 § כאשר עוסקים בשאלה אם ראוי להנהיג ביטול חוזה בדרך של סעד עצמי או באמצעות צו קונסטיטוטיבי , רצוי לפנות לדין הצרפתי , לבדיקת ההסדר המיוחד שבו . ברוב השיטות ה"קלאסיות" נוהג הכלל , שלפיו רשאי הנפגע מן ההפרה לבטל את החוזה בדרך של סעד עצמי . השיטה הצרפתית חריגה במובן זה . ההוראה הבסיסית מצויה בסעיף 1184 לקוד סיביל " . הסעיף קובע , ראשית , שקיימת חזקה שלפיה מסכימים הצדדים להקנות זכות ביטול לנפגע במקרה של הפרה , אלא שמימושה של זכות מהותית זו יכול להיעשות רק באמצעות צו של בית המשפט . גם קביעה בחוזה , שלפיה תהיה לנפגע זכות ביטול במקרה של הפרה , אין מפרשים אותה כמאפשרת ביטול שלא באמצעות צו בית המשפט . רק קביעה מפורשת בדבר הזכות לבטל בדרך של סעד עצמי תשיג מטרה זו . . 126 $ לא ברור בגין אילו טעמים היסטוריים משפטיים מצדד הדין הצרפתי בגישה חריגה זו , שלפיה ייעשה הביטול באמצעות צו שיפוטי בלבד . סברת Pianiol היא , כי הדבר נובע מן הדין הרומי , שבו נקבע הצורך בהגשת תביעה לשם השבת הנכס שהועבר בעקבות ביטול החוזה . אלא שקשה לראות את הזיקה בין הדברים , שכן , הדין הרומי , בעת שהכיר בזכות הביטול , לא דר...  אל הספר
רמות