הצורך בוודאות ומידת הוודאות בדין הישראלי

. 122 § מן ההכרח , כי שיטה המקנה זכות ביטול לנפגע בדרך של סעד עצמי תשאף להקשיח , ככל הניתן והצודק , את הגדרת היסודות להפעלתו של הסעד , על מנת למנוע תוצאה שלפיה תהיה חוקיות האקט תלויה בשיקול דעת לאחר מעשה של בית המשפט . ' גם במקרים של סער עצמי פיסי רצוי שייקבעו דפוסים נוקשים , אך מטבע הדברים לא ניתן לנהוג כך באופן גורף . אין אפשרות לקבוע עוצמה קונקרטית של כוח שמותר להפעילו , ועל כן , המוצא היחיד הוא קביעת היתר לשימוש ב"כוח . "סביר עם זאת , החתירה לקביעת הגדרות ברורות באה לביטוי בשינוי ? , Contract ( London , 1987 ) 276 et seq . 2 nd rev . ed ., 1974 ) 466-467 ; A . S . Burrows Remedies f or Torts and Breach of Scotland ( London , 2 nd ed ., 1985 ) 567 ; Murray On Coutracts ( Indianapolis , גי טדסקי "על זכות המזמין לפרוש מחוזה קבלנות או לשנותו" משפטים ה ( תשל"ג-ר ) . 738 15 א ראה אבן , לעיל הערה , 14 בעי . 126 אולם לעניין פיצויים ההלכה אצלנו היא , כי נפגע הבוחר שלא לבטל את החוזה בעקבות ההפרה הצפויה וממתין למועד המוסכם , אינו חייב בהקטנת הנזק בתקופה זו . ראה שלו , שם , בעי ; 495 ע"א 95 / ...  אל הספר
רמות