הצגת הדילמה שמציבה השיטה

. 121 § הפתרון הקיים הוא הרע במיעוטו בלבד . הנפגע עומד לפני דילמה קשה . אם יעשה שימוש בזכות הביטול , הוא מסתכן בכך שאם תהיה ההכרעה השיפוטית לרעתו , תיהפך הודעת הביטול להפרת חוזה , או במקרה הגרוע פחות , 9 ראה למשל , בנזיקין , את ד"נ , 59 / 75 ו 4 רשות הנמלים בישראל נ' אררט חברה לביטוח בע"מ , פ"ד לא . 533 ( 1 ) למועד הקובע בדיני החוזים , באשר לזכות הנפגע לפיצוי ( מועד גמיש על פי הנסיבות , ( ראה ע"א 571 / 80 אילן רדומים דוברה לבנין והשקעות בע"מ נ' אביק , פ"ד לז ; 81-80 , 77 ( 2 ) ע"א 660 / 86 תושיה נ' גוטמן , פ"ר מד ; 52 ( 1 ) ע"א 462 / 81 שמחון נ' יוסףו בכר בע"מ , פ"ד לט ; 705 , 701 ( 1 ) ע"א 601 / 75 אריאל נ' קירשבאוס , פ"ד לא ; 106 , 102 ( 3 ) להעדפה של מועד פסק הדין כמועד הקובע להערכת הנזק והערכת גובה ההשבה , ראה ע"א 457 / 81 ספיר נ' אחוזת איל בע"מ ( בפירוק מרצון , ( פ"ד מ 75 , 68 ( 4 ) ואילך . 10 ראה בנושא זה אנגלרד , לעיל הערה , 1 בע' 11 . 541 לדוגמאות ליישום הכלל שעל פיו נפגע שלא ביטל נהפך למפר כאשר הוא נמנע מביצוע החיוב הנגדי , ראה , למשל , ע"א 674 / 83 דניאלסה ס . א . נ' גד-שט , ...  אל הספר
רמות