סיכום המודלים השונים

. 118 $ נוכל לסכם את עיקרי הנושא הנדון כך ; 02 ו לחילוקי הדעות בעבר בנושא זה ראה ע"א HAIIS רמט בע"מ ני פיוניר קונקריט ( ישראל ) בע"מ , ore לב ( ו ) 88 ו . עמדה "ניטרלית" ננקטה בע"א 544 / 81 קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ וערעור שכנגד , פ"ר לו . 526 , 518 ( 3 ) 103 ראה ע"א 725 / 87 חברת ביר טל סחר מזון בע"מ נ' חברת אוליבקס בע"מ , פ"ד מד ; 177 ( 1 ) ע"א 377 / 82 התעשייה האווירית לישראל בע"מ ני צור גת בע"מ , פ"ד מב . 725 ( 2 ) 104 ע"א 594 / 75 ג'רבי ני הייבלום , פ"ד ל : 680 , 673 ( 2 ) "לגבי הפרתו של חיוב שאינו חל ק ממערכת חיובים מקבילים אין בחוק הוראה אשר מגבילה את זכות התביעה של הנפגע , בכל מקרה , בכך שהוא עצמו קיים כבר תחילה את חיוביו הוא על פי החוזה - וראה לענין זה את סעיף 7 לחוק " . וכן ראה ע"א 821 / 77 אוגיק ני טוריקאן , פ"ד לג ; 98 , 97 , 93 ( 1 ) ע"א 435 / 81 זנזורי ני מהצרי , לעיל הערה , 90 בעי ; 566 ע"א 556 / 83 מימון נ' מאור , לעיל הערה , 95 בעי ; 466 ע"א 765 / 82 אלתר ני אלעני , לעיל הערה , 83 בעי ; 709-708 ע"א 409 / 86 ארורם מהנדסים בע"מ נ' אחים אפרים מוריס בע"מ ...  אל הספר
רמות