זכות ברירה לנפגע

. 97 $ כפי שצוין בפתח הדברים , אפשריים שני מודלים מנוגדים באשר לאופי הברירה המוקנית לנפגע ובאשר לתוצאות שתיקתו של הנפגע בעקבות ההפרה . על פי המודל האחד , החוזה תקף כל עוד לא בוטל על ידי הנפגע , ואילו על פי האחר , החוזה בטל , אלא אם הודיע הנפגע על רצונו בקיום . גלוי הדבר , שהמודל שאומץ עקרונית על ידי הדין הישראלי , בסעיף 7 לחוק החוזים ( תרופות , ( הוא המודל שלפיו החוזה תקף , אלא אם כן בוטל על ידי הנפגע . יחד עם זאת , יש עדיין לבדוק אם אין שטחי תחולה כלשהם למודל ההפוך , וכן להכריע אילו מבין השיטות רצויה . ( א ) הדין המצוי . 98 § יש לחזור ולהדגיש תחילה את ההבחנה בין המודל המציב חזקת בטלות סתירה לבין המודל שנבחן לעיל , שלפיו מוליכה ההפרה כשלעצמה לבטלותו של החוזה . המודל האחרון גורס , כי יש בכוחה של ההפרה להוליך לבטלות , תוך שלילת זכות הברירה של הנפגע . עתה אנו דנים באפשרות שלפיה אומנם נשמרת 42 סעיף 4 לחוק החוזים ( תרופות ) מסמיך אומנבו את בית המשפט להתנות מתן צו אכיפה בביצוע חיובי העותר . אולם כאשר מדובר בהפרה של חיובי העותר המוגנים מפני אכיפה תחת חריגי סעיף 3 לחוק החוזים ( תרופות , ( ספק ...  אל הספר
רמות