בטלות החוזה לאלתר בעקבות ההפרה

( א ) ההבחנה בין בטלות החוזה לחסינות מפני אכיפה . 92 § מודל זה מצוי בקצה השני של ספקטרום האפשרויות , לעומת המודל הקודם שנדון . אם במודל הקודם אין מוקנית זכות ביטול לצד כלשהו , תוך הגנה אבסולוטית על תקפותו של החוזה , הרי שעל פי המודל הנדון עתה החוזה שביר ומתבטל עם רצונו של צד . טרם כניסה לעיקרי המודל הזה , מן הראוי לתחום את גבולותיו ולהבהיר הבחנה חשובה אחת : יש להבחין בין הקביעה שלפיה יהיה המפר חסין מפני אכיפת החוזה נגדו לבין הקביעה שלפיה מבטלת ההפרה את החוזה , קביעה הנבחנת עתה . אכן , בשני המקרים לא ניתן לאכוף את החוזה על המפר ובשני המקרים זכאי הנפגע לפיצוי ; אך ההבדל הוא בכך , שחסינות מפני אכיפה אינה מלווה , בדרך כלל , בחובה להשבה ואין בה כדי לשחרר את הנפגע מקיום חיוביו 18 בשיטה המצדדת בצורך n causa כיסוד חיוני ליצירת התחייבות , משמשת שמיטת n , causa בעקבות ההפרה , הסבר הולם לזכות לביטול ההוזה ; ראה : . Comparative Law ( 1953 ) vol . 2 , 334 , 336 & 340 ( n . 27 ) "Discharge of Contract by Breach in Civil Law" The American Journal of Ch . Szladits 19 ראה : . Treitel , supra note 5...  אל הספר
רמות