מבוא

עסקנו עד כה במהותו של מושג הביטול בעקבות הפרת חוזה , תוך הבהרת משמעותו של מושג זה . כן עקבנו אחר מוצאה של הזכות , כאשר ניסינו למקם ולאפיין את מקורה המשפטי . בפרק ג נסקור את המודלים האפשריים השונים באשר להשלכות ההפרה על המשך תוקפו של החוזה , ונבחן מהו המודל שבחרה שיטתנו לאמצו . נצביע על כך , שבצד המודל המרכזי שאומץ , מצויות בדין הישראלי גזרות תחולה גם למודלים האחרים , בהיקף זה או אחר . במסגרת בחינתו של המודל השולל את זכות הביטול מכל וכל , נדון בשאלה היסודית בדבר נימוקי התוקף של זכות הביטול והצידוק להקנייתה . בפרק ד לחיבור נעסוק בתכונה מרכזית של זכות הביטול על פי המודל הישראלי , והיא אופיה של הזכות כסעד עצמי . תכונה חשובה זו תשמש שיקול מרכזי במסגרת השיקולים להכרעה בסוגיות השונות אשר תועלינה במסגרת החיבור .  אל הספר
רמות