ניתוח התפיסות וההכרעה ביניהן

מבוא . 53 S ברי , כי גישת ה"סיבה בלעדיה , "אין הנרמזת על ידי השופט יי כהן , אינה מספקת תשובה הולמת לסוגיה . השופט כהן אינו מציג כל מבחן ברור , ואין ספק , 29 די פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט ( תשמ"ב ) . 37 30 ראה גם נ' כהן "ביטול חוזה והשפעתו על עסקאות במקרקעין בלתי רשומים" הפרקליט לה ( תשמ"ג-ד ) , 230 , 215 ה"ש . 87 , 86 לאחר עריכת הספר בדפוס , ניתן פסק הדין החשוב בעניין עירית נתניה נ' מלון צוקים בע"מ ( לעיל הערה . ( 9 פסק הדין מצדיק דיון נרחב במסגרת אחרת . נציין עתה רק , כי השופט חשין רואה את זכות ההשבה כנובעת ממקור משותף , שבדיני החוזים ועשיית העושר גם יחד , בעוד שהשופט מלץ אינו מכריע בכך שני השופטים כי היות ההוזה סיבה עובדתית או רקע ליצירת הזכות אין בו בלבד כדי ליתן פתרון לנושא , ללא קיומה של זיקה מתאימה כלשהי , שלא תוארה . אכן , זכות ההשבה , כמוה כזכות הביטול , אינה מנותקת מן החוזה ; אך לא די בזיקה ערטילאית זו כדי לבסס את המקור המבוקש לזכות . מבחן "הסיבה בלעדיה , "אין כפי שהוא , סופח לתוך החוזה הוראות המנותקות תפקודית מן החוזה . הקושי בהכרעה הוא איפוא בין המבחן הפורמלי לאידיאולו...  אל הספר
רמות