מבחני האיתור

מבוא . 46 $ מצע נרחב לדיון במבחני האיתור של המקור המשפטי לסעדים מספקת הפסיקה בארץ , בעוסקה בזכות להשבה בעקבות ביטולו של חוזה . בחינת הפסיקה בעניין זה עשויה לסייע להכרעה בסוגייתנו , ונפתח בה . בעניין ע"א 186 / 77 סוכנויות ( השכרת רבב ) בע"מ נ' טרבלוס , עלתה השאלה הבאה : א התקשר בחוזה עם חברה ועם מנהלה . על פי החוזה , חבו החברה והמנהל כלפי א , יחד ולחוד . א ביטל את החוזה בעקבות הפרתו על ידי החברה , ותבע להשבה את החברה , שקיבלה לידיה פיסית את נשוא ההשבה , וכן את המנהל . על בית המשפט היה להכריע , אם חב המנהל בהשבה כלפי א , יחד ולחוד עם החברה . לצורך כך נדונה הסוגיה , אם חובת ההשבה היא חובה חוזית . אם התשובה חיובית , הרי כפי שחב המנהל יחד עם החברה בכלל חיובי החוזה , הוא חב גם בחיוב להשבה . אם התשובה שלילית , לא תוכל חבותו החוזית המשותפת של המנהל עם החברה להועיל לחיובו של המנהל בהשבה , ויחויב בהשבה רק אם ייחשב כמי שקיבל את הנכס על פי סעיף 9 לחוק החוזים ( תרופות . ( מעמדת בית המשפט בעניין טרבלוס עולים שני מבחנים : גישת "הסיבה בלעדיה , "אין וגישה אחרת , אשר ניתן לתארה כגישה . "פורמלית" נסקור ע...  אל הספר
רמות