עמדות הפסיקה והספרות

. 37 § בפסק דין גרבורג , המאמץ את הגישה הרטרוספקטיבית באשר לביטול , ננקטה גישה זו הן באשר ליחסי הצדדים והן באשר ליחסים עם צד ג " . כאמור , הגישה הרטרוספקטיבית ביחסי הצדדים נדחתה כעבור זמן , ולכן אין פסק הדין יכול לשמש בסיס למסקנה הרטרוספקטיבית גם באשר ליחסים עם צד ג . בעניין חברת בני פי & שקוביץ בע"מ י סובר בית המשפט , כי צד שלישי , שרכש זכות טרם הביטול , לא ייפגע הימנו . השופט לוין מייחס את עדיפותו של הצד השלישי לכך , שזכות ההשבה אובליגטורית בלבד ( ולא קניינית . ( נימוק זה להקניית העדיפות אינו מבוסס דיו , שכן , גם רכישה על פי עסקה שנעשית בניגוד לחבות אובליגטורית על פי דין להעברת הנכס לאדם אחר פתוחה לתקיפה מצד הזכאי המקורי . לעומת זאת ראוי , כאמור , לבסס את עדיפותו של הצד השלישי על היעדר תוקף רטרוספקטיבי לביטול . בעניין כלנית השרון תומך השופט ברק את מסקנתו בדבר שלילת הרטרוספקטיביות ביחסי הצדדים לחוזה בהנחתו , שלפיה אין לביטול השלכות רטרוספקטיביות על הצד השלישי . השופט ברק אינו מסיק קיומה של עדיפות צד ג מנתונים עצמאיים כלשהם , 97 על הקושי ליישום מבחן של תום לב טרם אירוע ההפרה , ראה ד' פ...  אל הספר
רמות