הצגת הבעיה

. 35 § השאלה שבה נעסוק עתה היא , אם יש לביטול מחמת הפרה השלכה רטרוספקטיבית כלשהי על צד זר לחוזה , שרכש נכס נשוא החוזה שהופר , וזאת לפני המועד לכניסת הביטול לתוקף ביחסי הצדדים לחוזה . שתי שאלות נדמות רלוונטיות , לכאורה , להכרעה : ( א ) האם לביטול פועל רטרוספקטיבי כלפי צד לחוזה ? ( ב ) האם הזכות להשבה על פי סעיף 9 לחוק החוזים ( תרופות ) מקימה לזכאי להשבה זכות קניינית או זכות אובליגטורית בלבד ? התייחסות לשאלה השנייה חורגת מגדר דיוננו , העוסק במהותה של זכות הביטול . עם זאת , לאור המסקנה שאליה אנו מגיעים באשר לשאלת הפועל הרטרוספקטיבי של הביטול , גם אין הדיון ברכיב האמור נחוץ לענייננו . . 36 § הזיקה בין פועל הביטול ביחסי הצדדים לפועלו כלפי הצד השלישי היא כ ר א . אם הביטול ביחסי הצדדים רטרוספקטיבי , אין הדבר מחייב מסקנה זהה באשר לצד השלישי , שכן עשויים להתקיים שיקולים של מדיניות משפטית המצדיקים הגנה מיוחדת על הזר לחוזה . ב . לעומת זאת , אם הביטול ביחסי הצדדים לחוזה אינו רטרוספקטיבי , מן הדין שלא יהיה לביטול תוקף רטרוספקטיבי כלפי הצד השלישי , שכן , קיומו של פגם בזכותו של הצד השלישי נגזר מקיומ...  אל הספר
רמות