סיכום סוגיית הרטרוספקטיביות ביחסי הצדדים לחוזה

. 34 § נוכל לסכם את סוגייתנו כך : ( א ) אין הביטול פוגע בתוקפם של החיובים שמועדם חלף . לנפגע מהפרות קודמות נשמר סעד הפיצוי בגין הפרת אותם חיובים . ( ב ) למרות האמור , ביטול מחמת הפרה פועל רטרוספקטיבית במובן זה , שסעד האכיפה בגין הפרת החיובים שמועדם חלף נשלל מהנפגע מאותן הפרות . ( ג ) המועד המדויק לתוקף הביטול הוא המועד שבו הושלם ביצוע ההפרה , ולא מועד הביטול .  אל הספר
רמות