ההשלכות הרטרוספקטיביות התוקף ביחסי הצדדים לחוזה

( א ) עמדת הפסיקה והספרות - הגישה התומכת ברטרוספקטיביות y c כפי שצוין בתחילה , היתה עמדתה הראשונית של הפסיקה והספרות , כי לביטול מחמת הפרה נודע בשיטתנו פועל רטרוספקטיבי על תוקף הזכויות , וזאת לאור הענקתו של סעד ההשבה , בעקבות הביטול . כפי שהרחבנו , אין לקבל היסק זה מן הסעד על הזכות , ועל כן יש לבחון מהם השיקולים להחלטה בנדון . בעניין חברת בני פיפשקוביץ בע"מ " שב בית המשפט ( מפי השופט שי לוין ) ומתייחס לשאלה זו . עיקרו של הדיון בפסק הדין מוקדש לשאלה , אם לביטול יש תוקף רטרוספקטיבי כלפי צד שלישי . סוגיה זו מהווה נושא נפרד , שייבחן בהמשך . בית המשפט מגיע למסקנה שהצד השלישי עמד בתנאים המקנים לו הגנה , אפילו יש לביטול בין הצדדים פועל רטרוספקטיבי , ועל כן אין הוא נזקק 29 לרבות פיצוי לטובת מי שהפרתו הוליכה לביטול , בגין הפרות קודמות של הצד שכנגד . 30 ראה להלן פסקות 31 . 30-28 ראה לעיל פסקות 32 . 7-6 לעיל הערה . 3 להכריע בהשלכות הביטול על יחסי הצדדים . כפי שנפרט בהמשך , גם אם יימצא שביחסים בין הצדדים לחוזה נודע לביטול פועל רטרוספקטיבי , עשויים להתקיים שיקולים התומכים בהגנה מיוחדת על צד ג , כך ...  אל הספר
רמות