הזיקה בין השלכות הביטול על הסעד להשלכותיו על הזכות המהותית

. 5 $ שאלת קיומו או היעדרו של פועל רטרוספקטיבי לביטול ביחסי הצדדים לחוזה נחלקת , כאמור , לשתי שאלות משנה : ( א ) האם יש לביטול השלכה כלשהי על תקפרתר של החוזה טרם הביטול ? ( ב ) האם יש לביטול השלכה על סעדי- הצדדים , המתייחסים לאי קיומם של חיובים שהמועד לקיומם קדם למועד הביטול ? ברמה הקונקרטית , עולות שאלות אלה בחריפותן בסיטואציה הבאה : א מפר את החוזה עם ב . ב אינו מגיב בביטול החוזה . במועד מאוחר יותר מפר א חיוב נוסף . בעקבות הפרה זו מבטל ב את החוזה . האם החיוב הקודם של א תקף גם לאחר הביטול ? ( זו השאלה הראשונה לעיל . ( האם ב זכאי לאכוף את החיוב הקודם של א ו / או לקבל פיצוי בגין הפרתו ? ( זו השאלה השנייה לעיל . ( שאלות זהות , בהתאמה , עולות כאשר מי שהפר את החיוב הקודם היה ב ולא א ; האם הביטול "מוחק" את ההפרה של ב , או אם התשובה שלילית , מונע זכייה של א בסעדים כלשהם בגין ההפרה של ב ? קביעה שהביטול משליך רטרוספקטיבית על תוקף הזכות מחייבת מניה וביה תשובה חיובית לשאלה , אם הביטול משליך על הסעדים בגין חיובי העבר . זאת , משום שהסעד נגרר לזכות המהותית , ואם זו נפגעת , ממילא נפגם בעקבות כך , לפח...  אל הספר
רמות