מטרת הדיון

rr צד לחוזה הפועל או חדל בניגוד לחוזה מבצע הפרה של החוזה . מעמדו החדש כמפר מכפיפו לסעדים השונים הנתונים לנפגע על פי חוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה , ( 970-א"תשל ו ( להלן - חוק החוזים ( תרופות , (( וביניהם סעד הביטול על פי סעיף 7 לחוק . למרות פשטותו היחסית של הביטוי , "ביטול" ואולי בשל כך , אין משמעותו המדויקת של מושג זה נהירה כלל ועיקר . "ביטולו" של אקט עשוי שיתפרש כמחיקת האקט ועקירתו מן השורש , כאילו לא היה כלל . אך ניתן להבין מושג זה גם אחרת , כמכוון לסיומו או להפסקת נפקותו של האקט מכאן ואילך בלבד . . 2 § בין שתי אפשרויות קיצוניות אלה קיימות אפשרויות ביניים שונות להבנת משמעותו של הביטול , לפי עוצמתה והיקפה של מחיקת האקט , מבחינת הזמן והעניין . אפשר שהביטול ישליך לאחור , אך לא ירחיק לכת עד כדי עקירת האקט מן השורש , ואפשר שהביטול לא יתייחס לאקט בשלמותו , אלא למגזר מסוים שלו בלבד . 1 סעיף ) 1 א ) לחוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה , ( . 1970-א"תשל מטרתנו בפרק זה היא לבחון מהו הביטול שבו עוסק סעיף 7 לחוק החוזים ( תרופות ;( האם ביטול החוזה משמעו אך שחרור הצדדים מביצוע החיובים בעתיד , א...  אל הספר
רמות