נספח 10: שאלון "הכוחות שלי"

( עפ"י ( Bresette et al . , 1994 תאריך : קראו את המשפטים הבאים , סמנו את התשובה שלכם באחת משלוש העמודות : כן / לא / לא מתאים .  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד