נספח 9: פנייה להתאמה במבחן

( עפ"י ( Weimer et al , 19941 50 שם התלמיד תאריך הפנייה התאריך שנקבע למבחן תאריך מועדף למבחן  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד