נספח 8: כרטיס אישי להתאמות במבחנים כיתתיים

( עפ " י : ( Weimer et al ., 19941 49 גמישות בזמן ובמקום הארכת זמן חלוקת המבחן לכמה מפגשים מיקום אישי נפרד מיקום קבוצתי נפרד תאורה מיוחדת ריהוט מותאם תנאי שקט מיוחדים מיקום עם מיעוט מסיחים התאמת טופס מבחן מהדורת ברייל הדפסה באותיות מוגדלות רווח מוגדל בין הפריטים הפחתת מספר הפריטים הרחבת השטח לכתיבת התשובה קטעים עם משפט אחד בכל שורה ארגון תשובות בעמודות ביטול שאלות שלא ניתן לשנות את ניסוחן  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד