נספח 4: רשימות בקרה של כוחות, קשיים והתאמות

א . כתיבה ( עפ " י ( Bresette et al . ( 1994 שם תאריך-. : קראו את המשפטים הבאים . סמנו את ההיגדים המתאימים לכם . ב . קריאה ( עפ"י ( Bresette et al ., 1994 שם ; תאריך : קראו את המשפטים הבאים . סמנו את ההיגדים המתאימים לכם . ג . מיומנויות ארגון / למידה  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד