נספח 3: מפת מעגל תמיכה

מעובד עפ " י Raising Special Kids , 2001 ועפ"י "בכוחות עצמי" ( שושני , ( 1995  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד