נספח 2: תכנית התאמות אישית

שם : בית ספר / כיתה : מורה : ל תאריך התכנית : תחומי חוזק עיקריים : תחומי קושי עיקריים : התאמות אישיות : האנשים שהשתתפו בפיתוח תכנית ההתאמות ( כולל התלמיד )  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד