רשימת מקורות

בן-גל , ט י , אלכסנדר , ד י , בנתר , א י ורבץ , ש י . ( 1992 ) זכויות האדם והאזרח בישראל - מקראה : אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד . 1990 - כרך גי ( עמ י . ( 541-529 ירושלים : האגודה לזכויות האדם בישראל . בר , נ ' ( יולי , . ( 2003 מבחנים כעל-פה ומבחנים ככתב . כנס סקריפט - האגודה הישראלית לאוריינות , זכרון יעקב . ברגר , ע' . ( 2001 ) סנגור עצמי לאנשים מפגרים בשכלם . כתוך : סינגור עצמי , סיכום ארבע שנות התכנית כמסגרת מעונות הפנימייה , משרד העבודה והרווחה , אקי"ם ישראל וקרן קצבת נכות . גביזון , ר' . ( 1991 ) זכויות האדם , בתוך : י גביזון וחי שנידור ( עורי . ( זכויות האדם והאזרח כישראל , כרך א ' ( עמי . ( 34-25 ירושלים ; האגודה לזכויות האדם בישראל . דינשטיין , י ' . ( 1991 ) זכויות האדם לסוגיהן , בתוך : ר ' גביזון וח י שנידור ( עורי . ( זכויות האדם והאזרח כישראל , כרך א' ( עמ י . ( 35-35 ירושלים : האגודה לזכויות האדם בישראל . הוצלר , י , ' יעקב , ת , ' אלמוסני , י' וברגמן , א י . ( 2001 ) מדריך לשילוב ילדים עם מוגבלות גופנית כבית הספר ובקהילה . תל אביב : מכון מופ"ת . חוזר המנהל הכללי ( אפריל ...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד