פרק 14 סוגיות בהנחיה לסינגור עצמי

מאז הקמת תנועת People First על ידי אנשים עם פיגור שכלי , התרחב העיסוק בתחום של הסינגור העצמי והוא מקיף היום אוכלוסיות שונות , כולל אנשים עם לקויות למידה . מספקי שירותים , מורים , מנחי קבוצות , אנשי אקדמיה ותרפיסטים למיניהם רואים בסינגור עצמי חלק מעיסוקם המקצועי , וכתבי עת מפרסמים מאמרים רבים כתחום זה . התכניות להנחיית לומדים עם לקויות למידה כוללות לרוב מידע על זכויות ותנאים סביבתיים , ומלמדות מיומנויות של תקשורת בין-אישית ומיומנויות לפתרון בעיות ולקבלת החלטות לשם בחירת השירותים המתאימים . נוסף על כך , הן מפתחות במישרין או בעקיפין גם תכונות מוטיבציוניות שיקדמו את השימוש בסינגור עצמי , כמו חיזוק תחושת המסוגלות העצמית , ייחוס תוצאות לגורמים פנימיים-נשלטים , נחישות והתמדה . בעלי מקצוע , הנותנים שירותים לאנשים עם לקויות למידה , מעודדים לרוב את ההקמה של קבוצות הנחיה לסינגור עצמי . בקבוצות הנחיה כאלו המשתתפים דנים בנושא הסינגור ומבטאים את תחושותיהם האישיות לגבי מצבים הדורשים סינגור עצמי . אך לדבר על סינגור עצמי אינו סינגור עצמי ! אספיס ( Aspis , 2002 ) טוען כי טיפוח סינגור עצמי לא עוסק רק בהע...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד