פרק 13 הכשרת מורים לטיפוח הכוונה עצמית וסינגור עצמי