פרק 12 עדויות של מסנגרים עצמיים

בפרק זה יובאו עדויות אישיות של ארבעה מסנגרים עצמיים עם לקויות למידה , שהשתתפו בתכניות מס '' ע : איציק ואורן הם תלמידי חטיבת הביניים , ורינה ויעל הן סטודנטיות . תיאוריהם מבטאים את התפיסה שלהם לגבי תהליך ההנחיה לסינגור עצמי ותרומתו עבורם . העדויות לוקטו במהלך שיחות אישיות , שניהלו המנחים עם לומדים אלו .  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד