תכנית מס"ע לסטודנטים

תכנית מס"ע לסטודנטים היא חלק מפעילות המרכז לתמיכה בסטודנטים עם צרכים מיוחדים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי . במכללה מתקיים מערך חונכות מסועף , הנתמך על ידי פרויקט פר '' ח , קרן גרוס ועמותת לשם . במסגרת החונכות פועלים סטודנטים במכללה כחונכים לימודיים של חבריהם הסטודנטים עם לקויות למידה . גם סטודנטים עם לקויות למידה משמשים כחונכים לסטודנטים אחרים עם לקויות למידה , המתקשים כתחומים שבהם החונכים דווקא חזקים . מפגשי ההנחיה לסינגור עצמי משותפים לחונכים ולנחנכים . תכנית זו מדגישה רכיבים של ידע אישי וסביבתי ומיומנויות של סינגור עצמי . היא גם מבליטה את המוטיבציה של הלומד לקבל על אחריותו את ניהול חייו והישגיו . התכנית נבנית על רפלקציות רגשיות ( מה הרגשתי (! ועל רפלקציות קוגניטיביות ( מה חשבתי (? של המשתתפים , חשיפת אמונות והכרה באיכויות אישיות . התיאור הבא מתעד מהלך של סדנת הנחיה לסינגור עצמי עם קבוצה של שנים עשר סטודנטים : שישה חונכים ושישה נחנכים . הסדנה כללה ארבעה מפגשי הנחיה ופעילות המשך בקהילה . להלן תיאור כל אחד ממפגשי הסדנה , תוך הדגמת הלמידה : מ 0 גש ראשון - מפגש זה עסק בארבעה נושאים : א ...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד