תכניות הנחיה לסינגור אצמי לסטודנטים

בדו"ח מרגלית , ברזניץ , ואחרוני ( ינואר ( 1998 על "הטיפול בסטודנטים עם ליקויי למידה כמוסדות להשכלה , "גבוהה מדווח על עלייה עקבית ומתמידה במספר הסטודנטים עם לקויות למידה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ בשנים האחרונות . נתון זה משקף מצד אחד את החשיבות של למידה ותפקידה המרכזי כהתפתחות החברתית , הכלכלית והאישית של אנשים עם לקויות למידה , ומצד שני הוא מבטא את הנכונות של המוסדות להשכלה גבוהה לקבל לשורותיהם סטודנטים עם לקויות למידה . אך לא די בנכונות של המוסדות . יש לנקוט צעדים ממשיים , כדי להבטיח שסטודנטים עם לקויות למידה יסיימו בהצלחה את לימודיהם האקדמיים . לקות למידה לא צריכה למנוע מהאדם לפנות ללימודים גבוהים , ועם תמיכה ומידע מתאימים ושימוש יעיל בסינגור עצמי עשוי הסטודנט לסיים בהצלחה את לימודיו ולהשיג את יעדיו . מיתוסים בס'נגור עצמי של 00 ח נ ם' 0 גולדהמר וברינקרהוף ( Goldhammer & Brinckerhoff , 1993 ) מציגים ארבעה מיתוסים הקשורים לסינגור עצמי של סטודנטים . הם מתארים כל מיתוס ומגיבים עליו , כדי להדגים מהו השימוש הנכון בסינגור עצמי על ידי סטודנטים . מיתוס : 1 עדיף להימנע מהתיוג של "לקות למידה , ...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד