תכניות לקידום הכוונה עצמית

לתלמידים עם הכוונה עצמית יש סיכוי רב יותר להצליח כמבוגרים , ואנשים עם מוגבלויות חוזרים ומבטאים את החשיבות של הכוונה עצמית להגברת הערך העצמי שלהם . ( Ward , 1996 ) מעקב אורך אחר תלמידים עם לקויות למידה ואחר תלמידים עם פיגור שכלי הראה , כי לבעלי הכוונה עצמית גבוהה היה סיכוי כפול למצוא תעסוקה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום לימודיהם , והם גם הרוויחו משכורות גבוהות יותר בהשוואה לעמיתיהם עם הכוונה עצמית נמוכה . שלוש שנים לאחר סיום הלימודים הצליחו הלומדים עם ההכוונה העצמית הגבוהה יותר להשיג הטבות רבות יותר במקום העבודה שלהם ולעבור למגורים עצמאיים , בהשוואה ללומדים עם הכוונה עצמית נמוכה Wehmeyer & Schwartz , ) . ( 1997 מחקרים שבחנו את התוצאות של תכניות לקידום הכוונה עצמית מדווחים כי הכוונה עצמית ניתנת לטיפוח , וכי תכנית חינוכית טובה כזו מקדמת את הכישורים הבאים : ( Algozzine , Browder , Karvonen , Test & Wood , 2001 ) . 1 הצבת יעדים אישיים ; . 2 פתרון בעיות הניצבות כמכשול בפני השגת היעדים האישיים ; . 3 בחירה מתאימה , המבוססת על העדפות ותחומי עניין אישיים ; . 4 השתתפות בהחלטות בית-ספריות , שיש לה...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד