פרק 10 תכניות הנחיה

פיתוח תכניות הנחיה לקידום הכוונה עצמית וסינגור עצמי תפס בעשר השנים האחרונות תאוצה רבה בתחום התכניות ללומדים עם לקויות למידה , בעיקר כשסוגיית המעבר של לומדים אלו מבית הספר התיכון למסגרות לימוד על תיכוניות ולעבודה בקהילה הפכה לסוגיה מרכזית לדיון ולשינוי . תלמידים ובני משפחותיהם , סטודנטים עם לקויות למידה , אנשי חינוך ומספקי שירותים מגלים התעניינות בתכניות כאלו ומציעים להפעילן , בגלל תרומתן האפשרית לצמיחתם של אנשים עם לקויות למידה . במחקר של אברי ואגבין , ( 1993 Abery & Eggebeen , ) למשל , נמצא שתלמידים עם לקויות למידה חסרו בצורה משמעותית את המיומנויות החשובות לפיתוח הכוונה עצמית גבוהה , יחסית לבני גילם ללא הלקויות . התלמידים שנחקרו היו במעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה והיעדר שליטה במיומנויות הנדרשות להכוונה עצמית בכלל ולסינגור עצמי בפרט הציב אותם בעמדה נחותה באשר להשגת מאווייהם . בתגובה לממצאים אלו פנו אנשי מקצוע שונים והדגישו את חשיבות השילוב של תחומים אלו בתכניות הלימודים לתלמידים עם לקויות למידה . בספרות המקצועית התפרסמו תכניות הנחיה שונות , חלקן מיועדות לטיפוח הכוונה עצמית ( הכולל...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד