קידום ייחוסים פנימיים-נשלטים ותכנית "הדיאלוג הייחוסי"

תכנית "הדיאלוג הייחוסי" עוסקת בשינוי עמדות של המורה ושל התלמיד לגבי סיבות אפשריות של הצלחה וכישלון לימודיים וחברתיים . מטרתה לקדם ייחוסים פנימיים נשלטים ולהעמיק לקיחת אחריות אישית . התכנית נבנתה על ידי קוזמינסקי וקוזמינסקי , ( Kozminsky & Kozminsky , 2002 , 2003 ) ולה שלושה עקרונות מנחים : oin" 1 התוצאות 'לגורמים שב ^/ ל'סת הלומד עיקרון זה בא לידי ביטוי במשפט המנחה : מאמץ + אסטרטגיה = הצלחה . משפט זה הוא "מסגרת חשיבה" , ( Perkins , 1987 ) ומטרתו ליצור מסגרת חדשה לחוויות ההצלחה והכישלון של התלמידים , מסגרת המדגישה ייחוסים פנימיים נשלטים כבסיס לקידום אישי . כאמור , המשפט המנחה טוען שהצלחה תבוא בעקבות שילוב של מאמץ ואסטרטגיה . מאמץ מתפרש כתשומת לב , השקעה והתמדה , ואילו אסטרטגיה משמעה רצף של פעילויות לביצוע משימה . המשתמש באסטרטגיה צריך לדעת את מרכיביה ואת השגרה של ארגון מרכיבים אלו לביצוע תהליך הלמידה . לומדים משתמשים במגוון אסטרטגיות קוגניטיביות ומטא-קוגניטיביות כדי לבצע משימות למידה שונות . פלבל ( Flavell , 1979 ) מדגיש שמטרתן של אסטרטגיות קוגניטיביות היא לאפשר קידום קוגניטיבי , בעוד א...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד