פרק 9 רכיב התכונות המוטיבציוניות

הרכיב השלישי של פעולת הסינגור העצמי הוא רכיב התכונות המוטיבציוניות הנדרשות לסינגור עצמי יעיל . ברכיב זה נמנות לרוב התכונות של תחושת אוטונומיה , תחושת מסוגלות עצמית וייחוס הצלחות וכישלונות לגורמים שבשליטת הלומד . המודליס התאורטיים העומדים בבסיס רכיב התכונות המוטיבציוניות פורטו בפרק . 3 להלן תיאור שתי תכניות , המתמקדות בקידום תכונות מוטיבציוניות : תכנית "חבר וירטו @ לי , " שמטרתה לפתח תחושת מסוגלות עצמית , ותכנית הדיאלוג הייחוסי , המקדמת לקיחת אחריות אישית וייחוסים פנימיים-נשלטים .  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד