מיומנות של בניית היגדי סינגור עצמי

פרנסיס יואן ( Yuan , 1994 ) מתארת את המיומנות של בניית היגדי סינגור עצמי . היא כוללת במיומנות זו שליטה על רצף של שלושה היגדים : . 1 היגד חיובי שבו התלמיד / הסטודנט מביע רצון להשתפר ; . 2 תיאור הבעיה והדרך שבה היא משפיעה על ההתנהגות כרגע ; . 3 בקשה לשינוי ספציפי והצעת אסטרטגיה . המקרה הבא מדגים את שלושת היגדי הסינגור העצמי : להלן הסבר לכל אחד מהיגדי הסינגור העצמי : ה'גד ראשון : ההיגד החיובי למשפט ההתחלה בסינגור העצמי יש מסר חיובי , ובאמצעותו הלומד מביע את המוטיבציה האישית שלו להצליח . תפקיד ההיגד הזה למקד את תשומת הלב של הנמען ולהבליט בפניו את הרצון הכן של הלומד לשפר את פני הדברים . אין הכוונה כאן , למשל , לשבח מורה על טיב ההוראה שלה , כי ההיגד החיובי מתייחס ללומד עצמו ולנכונות שלו להתקדם . דברי הלומד בהיגד הראשון עשויים להישמע כך "-. אני רוצה להיות בטוח שאני אעשה את העבודה על פי ההנחיות . "שלך כלומר , ההיגד הראשון בדברי הסינגור העצמי הוא ההיגד החיובי . היגד שני : הבהרת הקושי במשפט זה הלומד מבהיר , כיצד הנושא הנדון מהווה עבורו בעיה וכיצד זו משפיעה על התנהגותו הנוכחית ועל הישגיו . דברי ה...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד