פרק 7 רכיב הידע

רכיב הידע בתכניות הנחיה לסינגור עצמי מתייחס לשני תחומים : הידע האישי , הכולל ידע על אפיונים אישיים ועל תנאי הלמידה המועדפים , והידע הסביבתי , הכולל ידע על תנאים מקלים ועל התאמות לימודיות . להלן פירוט כל תחום :  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד