שלבי הפעולה

הרכיבים הנדרשים לסינגו ר עצמי יעיל יבואו לידי ביטוי בצעדים שינקוט האדם בהכנותיו לקראת מפגש הסינגור ובמהלך המפגש עצמו . להלן פירוט הפעילויות המוצעות לאדם הבא לסנגר על עצמו לפני המפגש , במהלכו ולאחריו : פעילויות הכנה : . 1 הכרה עצמית של הלקות , של הצרכים והזכאות ; . 2 החלטה מראש מה להגיד ואיך בדיוק לבטא זאת . יש גם לתכנן את הדרך שבה תיפתח השיחה ; . 3 תרגול פעילות הסינגור עם בן משפחה , חבר , אדם מצוות התמיכה המוסדי וכדומה ; . 4 תרגול מיומנויות אסרטיביות , שהאדם עשוי להזדקק להן במפגש הסינגור . יש לשמור על שליטה על הרגשות ולהשתמש בטון דיבור נעים ובעוצמת דיבור הולמת . . 5 קביעת פגישה עם האדם שלפניו יתבצע הסינגור , תוך ציון מטרת הפגישה . . 6 תכנון התגובה אל האדם שאליו פונים גם במקרה שיסכים או לא יסכים לבקשה המבוטאת בסינגור העצמי . במהלך מ 0 גש הס'נגוו העצמי : קראוס ( Ciouse , 1996 ) מציע כמה הצעות לקידום המפגש , וביניהן : . 1 לדבר באופן ברור ; . 2 לשמור על קשר עין ( ככל הניתן . 3 ;( לדבר בקצב האישי , ואם יש צורך לבקש גם זמן לחשוכ ; . 4 לחזור בקול על מה שנאמר כדי להבטיח הבנה מלאה ; . 5 לכבד א...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד