זכויות אדם והקמתן של התנועות לסינגור עצמי

זכויות א דם זכויות אדם ( Human Rights ) הן "הזכויות הנתונות לכל אדם באשר הוא אדם , בלי קשר לתכונותיו הנוספות המייחדות אותו מאנשים אחרים" ( גביזון , . ( 72 : 1991 ראשיתו של המושג זכויות אדם בשני מקורות : ההומניזם המודרני , המעמיד את הפרט במרכז , והתורות המדיניות של המאה , 18-ה הדנות במקורות הכוח של המדינה ובגבולות הכוח הזה . זכויות אדם , המכונות גם זכויות טבעיות , מתייחסות לזכויות המוקנות לאדם באשר הוא אדם "מכוח טבעו וכבודו האנושי , ובלי תלות בכוחו של שלטון כלשהו " ( שם . ( 25 . מכיוון שאלו זכויות שאינן מוקנות מכוחו של השלטון , השלטון גם אינו רשאי ליטול אותן . כבר ג'והן לוק מנה את הזכויות הטבעיות של האדם , וביניהן הזכויות לחיים , לחירות ולרכוש . בארצות הברית נכנסו זכויות האדם לחוקת המדינה וכללו זכויות של חופש ביטוי , חופש דת , שוויון כפני החוק והליך הוגן . בשנת , 1948 לאחר מלחמת העולם השנייה והפגיעות הקשות בזכויות האדם , הצטרפו רוב מדינות העולם להכרזת האו " ם "ההכרזה לכל באי עולם כדבר זכויות האדם , " 1948 - זכויות שמקור התוקף שלהם אינו המצב המשפטי הנוהג בחברה מסוימת אלא ההכרה בזכויות הב...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד