החוק בארצות הברית

שלושה חוקים מרכזיים בארצות הברית מעגנים את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות . להלן תיאור כל אחד מהם והתייחסותו לאנשים עם לקויות למידה . סקירה זו תבהיר כיצד החוק האמריקני רואה את זכויותיהם של אנשים ( תלמידים , סטודנטים ובוגרים ) עם לקויות למידה , ומהן , לפי חוקים אלה , ההתאמות הסבירות עבורם כמערכת החינוך ובשוק העבודה . הסקירה גם תשמש בסיס להבנת התנועות להכוונה עצמית ולסינגור עצמי שהתפתחו בארצות הברית , ושקידמו באופן משמעותי את פעולות הסינגור העצמי של אנשים עם צרכים מיוחדים , כולל אנשים עם לקויות למידה . ( IDEA ) The Individuals with Disabilities Education Act pin זה במקורו התקבל בשנת 1975 וידוע בתור . Children Act , Public Law 94-142 Education for All Handicapped החקיקה הזו הבטיחה חינוך ציבורי חינם ומתאים לכל התלמידים עם מוגבלויות . לחוק ארבעה יעדים : א ) להבטיח שתכניות חינוך מיוחד יהיו נגישות לכל התלמידים עם מוגבלויות ; ב ) להבטיח הוגנות והתאמה בהחלטות הנוגעות למתן שירותי חינוך מיוחד ; ג ) למסד הליכי ערעור ; ד ) ולספק תמיכה כספית למדינות ולמחלקות חינוך מקומיות . חקיקת חוק זה אפשרה לזהות...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד