פרק 5 חקיקה, זכויות ותנועות חברתיות

הכוונה עצמית וסינגור עצמי הם דרך חיים והתנסות מעצימה ומתמשכת , והם מבוססים על האמונה שכולנו "בעלי יכולת" להגשים את חלומותינו האישיים . החקיקה מעגנת את הזכויות והחובות של האדם בחוקי המדינה וקיימת השפעה הדדית בינה לבין הקמתן של תנועות חברתיות לקידום הזכויות של אנשים עם מוגבלויות . ידע על זכויות וחובות על פי החוק לגבי האדם עם לקות הלמידה , הכרת מגוון התקנות המתפרסמות על ידי משרד החינוך , ומודעות לזכויות אדם הם התשתית לביסוס הסינגור העצמי .  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד