מתן מסגרת חדשה לחוויית הלקות

התהליך של מתן מסגרת חדשה ( Reframing ) לחוויית הלקות הוא גורם מפתח בהצלחתם של אנשים עם לקויות למידה . המושג של "מתן מסגרת חדשה" מתייחס ל"מערך של החלטות הקשורות לפרשנות יוצרת וחיובית יותר של חווית לקות הלמידה " . ( Gerber , Ginsberg & Reiff , 1992 : 481 ) מתן מסגרת חדשה מאפשר לאדם לזהות את כוחותיו ולנווט אותם להתנסויות מוצלחות . עם זאת , עליו להישאר מודע לחולשותיו , מולן יהיה עליו לעמוד ואותן יצטרך לעיתים לעקוף . לדעתם של גרבר , גינסברג וריף , פעולה זו של מתן מסגרת חדשה יכולה להיות ההסבר להצלחה או לאי ההצלחה של אנשים עם לקויות למידה בבגרותם , וכי אי מתן מסגרת חדשה לחוויית הלקות עלול למנוע מאנשים להפיק מהלקות שלהם משמעות בונה בבגרותם . בספרות הפסיכולוגית נתפס המושג "מתן מסגרת חדשה " כפעולה של שינוי תפיסת המציאות על ידי שינוי המשמעות המוקנית לאירועים . בנדלר וגרינדר ( Bandler & Grinder , 1982 ) מגדירים את המושג כ " שינוי המסגרת שבה אדם תופס אירועים כדי להביא לשינוי במשמעותם . כשמשתנה המשמעות , משתנות גם התגובות וההתנהגויות של האדם" ( שם . ( 2 . כך גם ווצלוויק , ויקלנד ופיש , ( Watzlawick ...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד