גורמי סיכון וגוהמי הגנה

מסגרת ההתייחסות של גורמי סיכון והגנה מבוססת על העבודות של חוקרים משנות השמונים של המאה . 20-ה גרמזי ( Garmezy , 1983 ) מתאר "גורמי סיכון" כאותם גורמים המתקשרים עם עלייה בסיכויים של אדם מסוים לפתח קשיים רגשיים והתנהגותיים בהשוואה לאדם אחר שנבחר אקראית מקרב האוכלוסיה הכללית . כלומר , המונח "גורם סיכון " הוא כללי ומתקשר לתנאים שונים העלולים להוביל לתולדות שליליות אצל האדם . בסקירתם מונים מוריסון וקוזדן ( Cosden , 1997 Morrison &) גורמי סיכון שונים להתפתחות הילד , כמו טמפרמנט שלילי , עיכוב התפתחותי , התנהגות אנטי-חברתית , יחסי חברות לא תקינים , גורמים ביולוגיים / גנטיים , מין ( זכר , ( וגורמים סביבתיים , כמו עוני כרוני , כישורי הורות לא תקינים , פסיכופתולוגיה הורית , מחלה כרונית במשפחה והיעדר תמיכה חברתית לילד ולמשפחתו . " גורמי הגנה" מזוהים כאותם גורמים המתקשרים לחוסנו של הפרט ולעמידותו בפני תולדות שליליות , וביניהם נמנים גורמים הקשורים בילד , כמו טמפרמנט חיובי וכישורים חברתיים , גורמים הקשורים במשפחה , כולל הורה תומך והבניה עקבית של חוקים , וגורמים בקהילה , כולל יחסים חיוביים עם מבוגרים ...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד