מסוגלות אצמית

עוד מושג תאורטי חשוב להסבר הקשיים המוטיבציוניים של לומדים עם לקויות למידה הוא מסוגלות עצמית , מושג שהוטבע בתאוריית הלמידה החברתית של אלברט בנדורה . ( Bandura , 1977 , 1989 , 1996 ) לדעת בנדורה "מבין מנגנוני הסוכנות האישית , אין מנגנון מרכזי או רחב יותר מאשר האמונות של אנשים לגבי היכולות שלהם לבטא שליטה על אירועים המשפיעים על חייהם" . ( 1989 : 175 Bandura , ) מסוגלות עצמית היא סוג של ציפייה אישית המשפיעה על ההתנהגות , והמוגדרת כ"שיפוט של אנשים באשר למסוגלותם לארגן ולהוציא אל הפועל כיווני פעולה הדרושים להשגת סוגי ביצוע נבחרים " . ( Bandura , 1986 : 391 ) האמונה לגבי מסוגלות עצמית מזוהה כגורם מפתח המשפיע על דגמי חשיבה וביצוע במגוון רחב של משימות , כמו בחירה בפעילות , התמדה במשימה , כמות המאמץ המושקעת בפעולה ורמת ההצלחה המושגת . הערכה לא מדויקת של המסוגלות העצמית עלולה להתפתח מניתוח שגוי של המשימה או מידע עצמי לא מספיק - שתיהן בעיות שכיחות אצל תלמידים עם לקויות למידה . אמונות לגבי מסוגלות עצמית הן הערכות תלויות-הקשר לגבי היכולת להשלים משימה בהצלחה . כלומר , ההדגשה היא על החשיבות של הערכת ת...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד