מודל הברית המשולשת

החוקרים שורט וויסברג-בנצ'ל ( Short & Weissberg-Benchell , 1989 ) פיתחו את מודל הברית המשולשת , ( Triple Alliance Model ) המציע מערכת קשרים הדדית בין גורמים המקדמים למידה . על פי מודל זה , לומדים מיומנים צריכים להשיג איזון עדין בין תהליכים קוגניטיביים , מטא-קוגניטיביים ומוטיבציוניים , כדי לקדם את הצלחתם הלימודית . במסגרת ברית יעילה זו של למידה , חוברים יחד כוחות מטא-קוגניטיביים ומוטיבציוניים כדי לתמוך במיומנויות הקוגניטיביות . לומדים לא יעילים אינם מצליחים לשלב כוחות אלו ונוצרות אצלם בריתות מכשילות . להלן תיאור קצר של חסרים אפשריים בכל אחד ממרכיביה של ברית משולשת זו , העשויים להסביר את הפער הייחודי בלקויות למידה , את הפער בין פוטנציאל להישגים ואת הקשיים של לומדים עם לקויות למידה בפיתוח הכוונה עצמית וסינגור עצמי . מרכיב המוטיבציה יורחב כפרק , 5 ויכלול מכני דעת אחדים והשלכותיהם על לומדים עם לקויות למידה . חסויים קוגנ'ס'ב"ם שניים מהתהליכים הקוגניטיביים הבסיסיים שנחקרו רבות בקרב אוכלוסיית הלומדים עם לקויות הלמידה הם הזיכרון והקשב . נמצאו אצלם חסרים בזיכרון , כמו חסרים בהיזכרות סדרתית , ואלו...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד