סוגיית הפער בין פוטנציאל להישגים

כאמור , לומדים עם לקויות למידה עשויים להתקשות בשימוש נאות בחוקי השיח , והקשיים השפתיים-תקשורתיים שלהם יבואו לידי ביטוי גם כניסיונות שלהם לסינגור עצמי . אך הקשיים התקשורתיים יכולים לתת הסבר חלקי בלבד למכלול הקשיים של אוכלוסיה זו , ולאותם קשיים הבאים לידי ביטוי כשהם מסנגרים על עצמם . הסבר רחב יותר נותן מודל "הברית המשולשת" . ( Benchell , 1989 Short & Weissberg- ) אשתמש במודל זה כדי ליצור מסגרת דיון , שתבהיר מדוע אנשים "רגילים" מצליחים לפתח באופן טבעי הכוונה עצמית וסינגור עצמי , כעוד אנשים עם לקויות למידה , ה"יכולים אבל לא מצליחים" בתחומי תפקוד שונים , צריכים תכניות טיפוח מוגדרות וישירות . להלן הבהרות מספר לגבי סוגיית הפער בין פוטנציאל לבין הישגים אצל אנשים עם לקויות למידה , שיסייעו לנו להבין את מודל הברית המשולשת . לומדים עם לקויות למידה תוארו באופן עקבי כבעלי אפיון ייחודי , הבא לידי ביטוי כחוסר ההתאמה בין הפוטנציאל הלימודי המצופה שלהם ( והמבוסס על יכולתם השכלית ) לבין הביצועים שלהם בפועל במצבי לימוד שונים . הסוגיה המרכזית היא לאתר את הגורם או את החסך הספציפי ( או הגורמים / החסכים ) המוב...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד