כישורי שפה פרגמטיים

כישורי שפה פרגמטיים הם אלה העוסקים בשליטה על כללי השימוש בשפה בהקשר חברתי-תקשורתי . הם חשובים לתקשורת בין-אישית , בין שהיא מתקיימת במהלך משימה לימודית הדורשת למידה בקבוצה , ובין באירועים חברתיים לא לימודיים . דיווחים רבים מתארים מגוון של חסרים במיומנויות הפרגמטיות-תקשורתיות של אנשים עם לקויות למידה , כמו : קושי בתזמון השיחה ( כשהדובר מתחיל שיחה ברגעים שאינם נוחים לשומע , ( מעבר חד מנושא לנושא , שילוב רעיונות לא רלוונטיים בשיחה , אי שמירה על קשר עין , אי שמירה על התור בשיחה , חוסר ערנות ל"קצרים " ולאי-הבנות במהלך השיחה , או קושי לשנות את האסטרטגיות התקשורתיות על פי המצב והמשימה ( Donahue , 1983 ) פרגמטיקה של שפה , אותו שימוש חברתי נאות בשפה , כוללת שלושה מרכיבים : כוונות תקשורתיות , הנחות מוקדמות וארגון חברתי של השיח . ( 1984 Roth & Spekman , ) חסרים במרכיבים אלו יכולים להשפיע באופן ניכר על היעילות של פעולת הסינגור העצמי : המסנגר העצמי עלול לבחור מבעי דיבור שאינם הולמים את הכוונה התקשורתית שלו , הוא יכול להיות לא מודע להנחות המוקדמות של הנמען ולא לקחת אותן בחשבון במהלך השיחה והוא גם יכו...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד